POLÍTICA DE PRIVACITAT

Avís legal

1. Informació general del portal

Aquest és l’espai a internet de la  Mollerussa Televisió.  En aquest espai, l’usuari podrà trobar continguts informatius, culturals  i d’entreteniment adreçats a diferents col·lectius.

2. Propietat intel.lectual

Els drets de propietat intel·lectual del  Portal, els seu codis font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que contenen són de titularitat de Mollerussa Televisió i, per tant, li correspon a elles l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, dels drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació.

Les informacions difoses a la pàgina són de titularitat de Mollerussa TV, com també dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, i també se’ls apliquen els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

En aquest avís no es fa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels continguts i serveis personals. Per tant, en queda prohibida la còpia, la comunicació pública, la distribució, la comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es pugi realitzar amb els continguts de les seves pàgines web, si no es compta amb un consentiment exprés de Mollerussa Televisió.

3. Condicions d’accés

3.1 Caràcter gratuït de l’accés i utilització del Portal

L’accés als  serveis als que es pot accedir des de les pàgines Mollerussa Televisió és gratuït per als usuaris.

En tot moment es facilitarà un mitjà de contacte per resoldre els dubtes i les incidències que puguin aparèixer en cada moment.

3.2 Registre d’usuari

Generalment, la utilització dels serveis del Portal no exigeix la subscripció o el registre previ dels usuaris

Mollerussa Televisió  vetlla en tot moment pels principis que regula la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, només recapten de manera obligatòria les dades imprescindibles per oferir els serveis del portal i garanteixen en tot moment les mesures adequades per aconseguir la seguretat i la integritat previstes legalment per a cada tipus de fitxer.

Tota la informació i les dades de caràcter personal que l’usuari faciliti en els formularis per a la subscripció dels serveis haurà de ser pròpia i certa. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi  Mollerussa Televisió.

Mollerussa Televisió tractarà les dades d’acord amb la legislació vigent en cada moment garantint la confidencialitat i l’exercici dels drets dels usuaris subscrits a cada servei.

3.3 Menors d’edat

Per fer ús d’aquests serveis els menors de 14 anys hauran d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals.

Les pàgines dels programes de televisió dirigits expressament a menors d’edat tenen informació específica per als pares, així com recomanacions de seguretat i de privacitat que caldria transmetre als menors per educar-los en la utilització d’aquest canal de comunicació.

En qualsevol cas, es recomana als pares, tutors i representants legals a que consultin en tot moment les condicions de participació en els portal  ja que allà es troba la informació detallada de cada acció. En cap cas, recaptarà informació de dades relatives a la situació econòmica o la intimitat dels membres de la família i que en cap cas se cediran dades relatives als menors fora de la gestió pròpia de les accions especialment dissenyades per a aquest col·lectiu.

3.4 Continguts

En el Portal es posa a disposició dels usuaris els continguts i els serveis que es localitzen directament al Portal i a les pàgines web que el complementen, a les quals es pot accedir des de la pàgina d’inici del Portal.

En cas que les informacions procedeixin de fonts externes, se’n farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al Portal sota els criteris de la bona fe i respectant, en tot cas, els principis d’ús generalment acceptats sense contravenir l’ordre públic i la legislació vigent.

Escrigui les paraules clau de recerca i pressiona la tecla Retorn.