Els afliliats a la Seguretat Social a 31 d’agost augmenten a totes les comarques en relació amb l’any anterior

La variació mensual és negativa a totes, excepte al Pla d’Urgell

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, a 31 d’agost, augmenta un 3,3% respecte a l’any anterior i se situa en 3.302.572 persones, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’augment interanual d’afiliats es produeix a totes les comarques i Aran. Els increments més intensos es presenten a la Selva (7,3%) i al Tarragonès (7,0%). Pel que fa a les 3 comarques més poblades de Catalunya, que agrupen més de la meitat dels afiliats de Catalunya, han tornat a registrar increments interanuals inferiors a la mitjana catalana: el Barcelonès i el Baix Llobregat (1,9%, en tots dos casos) i el Vallès Occidental (2,3%).

En relació amb el mes de juliol, el nombre d’afiliats ha disminuït un 1,8% al conjunt de Catalunya  i també ha disminuït a totes les comarques i Aran, excepte al Pla d’Urgell (1,2%). Les majors disminucions s’han registrat a l’Alta Ribagorça (‑4,7%) i al Montsià (‑3,8%).

L’augment interanual del nombre d’afiliats és lleugerament més elevat en les dones (3,6%) que en els homes (3,1%), a 31 d’agost

Al mes d’agost i respecte del mateix període de l’any anterior, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta lleugerament per sobre del d’homes (3,6% i 3,1%, respectivament) al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes augmenten tant el nombre d’afiliats com d’afiliades, excepte la Terra Alta on els afiliats disminueixen un 0,9%.

A 31 d’agost de 2021, la comarca on hi ha més igualtat entre afiliats per sexe és el Barcelonès, on el 51,7% dels afiliats són homes i el 48,3% són dones. En canvi, a la Noguera és on hi ha una proporció més baixa de dones afiliades 41,1% enfront del 58,9% d’homes juntament amb la Segarra, el Pla d’Urgell, el Priorat i les Garrigues.

El nombre d’afiliats de menys de 30 anys és el que més augmenta (9,7%) i el de 30 a 44 anys és l’únic que disminueix (0,3%)

Per edats, a l’agost del 2021 el 16,1% dels afiliats a Catalunya són menors de 30 anys; els de 30 a 44 anys representen el 36,7%; els de 45 a 54, el 28,5%, i els de 55 anys o més, el 18,7% del total.

El col·lectiu més jove ha augmentat molt per sobre de la resta de grups i ho ha fet a totes les comarques, només ha disminuït lleugerament a Aran (‑0,2%). Al conjunt de Catalunya els afiliats de menys de 30 anys han augmentat un 9,7% i on ha estat més elevat és al Tarragonès (19,1%). En canvi, el grup de 30 a 44 anys és l’únic que ha disminuït el nombre d’afiliats (‑0,3%), disminució que s’ha vist reflectida a més de la meitat de les comarques i Aran.

Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten un 3,8% al conjunt de Catalunya i també augmenten a totes les comarques i Aran, excepte a la Ribera d’Ebre (‑0,1%), mentre que els de 55 anys o més augmenten un 4,8% al conjunt de Catalunya i només disminueixen a les Garrigues (‑0,4%).

L’augment interanual del nombre d’afiliats estrangers (8,0%) és més elevat que el d’afiliats de nacionalitat espanyola (2,5%) a totes les comarques, excepte a dues

A 31 d’agost del 2021, el 84,2% dels afiliats a Catalunya són de nacionalitat espanyola, mentre que els afiliats estrangers representen el 15,8% del total. L’augment interanual d’aquests últims és més intens que el de les persones de nacionalitat espanyola al conjunt de Catalunya (8,0% i 2,5%, respectivament) i a totes les comarques (excepte a dues). Les úniques comarques on l’augment dels afiliats de nacionalitat espanyola supera el de la població estrangera són la Cerdanya (on els afiliats estrangers augmenten un 2,9% i els de nacionalitat espanyola un 6,5%) i l’Alta Ribagorça (3,2% i 4,1%, respectivament).

La Segarra és la comarca on la proporció d’afiliats estrangers és més elevada (30,7%) i dobla la mitjana catalana. També tenen proporcions elevades l’Alt Empordà (23,2%), el Pla d’Urgell (23,1%), el Barcelonès (22,1%) i el Segrià (21,4%). En canvi, l’Anoia i el Berguedà són les comarques on la proporció d’afiliats estrangers és més baixa (8,0% i 8,1%, respectivament).

Les afiliacions del sector serveis augmenten a totes les comarques a 31 d’agost del 2021, en relació amb l’any anterior

El sector serveis, que representa el 78,1% de les afiliacions, ha augmentat en 99.802 afiliacions a 31 d’agost respecte de l’any anterior, xifra que representa un increment interanual del 3,9%, el més elevat de tots els sectors. D’altra banda, totes les comarques han augmentat el nombre d’afiliacions als serveis. En nombres absoluts, destaquen els creixements del Barcelonès (17.741) i el Vallès Occidental (8.589), seguit del Baix Llobregat (6.865), el Tarragonès (6.641) i el Maresme (6.505); en canvi, en nombres relatius, les comarques que registren les taxes de variació més elevades són la Selva (9,4%) i el Pallars Sobirà i el Tarragonès (8,1%, en ambdós casos).

El sector industrial és el que menys ha augmentat el nombre d’afiliacions a 31 d’agost del 2021 en relació amb un any enrere, 6.797 afiliacions que suposen un augment interanual de l’1,4%. Per comarques, les afiliacions a la indústria només han disminuït a la Segarra (-2,4%), al Moianès (‑1,3%) i a la Noguera (‑0,2%), mentre que l’augment més elevat l’ha registrat la Cerdanya (11,1%). En nombres absoluts, els augments més elevats es localitzen al Vallès Oriental (825) i al Vallès Occidental (435).

La construcció, amb un increment de 5.748 afiliacions a Catalunya respecte del mateix mes de l’any anterior, ha augmentat un 2,8% interanual. Per comarques, totes excepte quatre augmenten el nombre d’afiliacions. En nombres absoluts, l’augment més elevat és el del Barcelonès (1.714), mentre que en nombres relatius, l’increment més elevat és el de la Cerdanya (8,0%).

L’agricultura ha sumat 1.465 afiliacions, que representen un augment del 2,4% interanual. Per comarques, el nombre d’afiliacions ha disminuït a 13 comarques i també a Aran, que és on ha registrat la disminució més intensa (‑14,9%). En nombres absoluts, el creixement més elevat ha estat el del Segrià (586 afiliacions), mentre que la disminució més elevada ha estat la de l’Alt Camp (‑66 afiliacions).

La proporció més elevada d’afiliacions a jornada parcial es registra a la Cerdanya i al Pallars Jussà

El 20,8% de les afiliacions per compte d’altri, a 31 d’agost del 2021, són a jornada parcial. La Cerdanya i el Pallars Jussà són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada (25,6% i 24,7%, respectivament). Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (14,5%). Cal considerar que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Les comarques amb proporcions més elevades de contractes temporals en les afiliacions per compte d’altri són el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i Aran

A 31 d’agost del 2021, a Catalunya, el 26,0% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri són de caràcter temporal. Les comarques amb un grau de temporalitat més elevat són el Pallars Sobirà (39,7%), l’Alta Ribagorça (39,1%), i Aran (37,5%). Per contra, les que mostren un grau de temporalitat més baix són el Baix Llobregat (22,3%) i el Vallès Occidental (22,8%).


Informa: Redacció

Comenta

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats *

Escrigui les paraules clau de recerca i pressiona la tecla Retorn.